Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci

     Prowadzimy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację noworodków, niemowląt i dzieci wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju psychoruchowego.

     Rehabilitacja dobierana jest indywidualnie dla dziecka w zależności od jego potrzeb, przez zespół terapeutyczny: lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagoga specjalnego.

     Personel posiada duże doświadczenie i umiejętności zawodowe w neurostymulacji dzieci (ukończone wysokospecjalistyczne kursy zawodowe, wieloletni staż pracy z noworodkami, niemowlętami i dziećmi). 

Proponujemy usprawnianie:

  • metodą NDT- Bobath
  • metodą Integracji Sensorycznej
  • elementami metody Vojty
  • Sherbourne 
  • Denisona 
  • Castillo - Moralesa 
  • masaż klasyczny i Shantala 
  • magnetostymulacja Viofor JPS
  • magnetostymulacja skojarzona z energią świetlną RIR
  • kinesiotaping

     Prowadzimy ponadto instruktaże dla rodziców odnośnie różnych form usprawnienia i rehabilitacji dzieci, wspierając rodzinę dziecka w trudnych sytuacjah.

     Przyjmujemy bez skierowania dzieci u których rodzic, lekarze lub  inni specjaliści rozpoznali sympomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony, nieprawidłowy (usługi prywatne), a także na podstawie skierowania od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, pediatry) w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności