Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

Ocena poziomu rozwoju dziecka

DIAGNOSTYKA I TERAPIA NOWORODKÓW, 
NIEMOWLĄT I DZIECI W NASZYM OŚRODKU DOTYCZY:

 • wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka
 • oceny rozwoju psychoruchowego
 • asymetrii ułożeniowej i asymetrii czaszki
 • problemów rozwojowych wcześniaków
 • zaburzeń napięcia mięśni (dziecko zbyt wiotkie lub za sztywne)
 • diagnostyki i terapii problemów neurologicznych
 • dzieci, które powtarzają ten sam wzorzec ruchowy
 • dzieci nie utrzymujących wzroku na rodzicu lub przedmiocie
 • wad rozwojowych
 • badań psychologicznych
 • diagnostyki i terapii problemów z uczeniem się (dysleksja, dysgrafia)
 • zaburzeń i problemów wychowawczych
 • zaburzeń karmienia, ssania, połykania - nauka karmienia, żucia i połykania u dzieci z problemami neurologiczymi

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności