Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

Trudności szkolne

OŚRODEK REHABILITACYJNY MAZ - MED sp. z o.o.

OFERUJE

PORADY:

 • dla Rodziców
 • dla Nauczycieli
 • dla Wychowawców

TERAPIĘ:

 • dla dzieci i rodziców

 

 

 

Polecamy materiały do pracy z dzieckiem nadpobudliwym 
i z trudnościami w uczeniu się.

PROPONUJEMY

TEMATY:

 • Informację o diagnostyce ADHD.
 • Jak rozróżnić nadpobudliwość od złego wychowania.
 • Jak żyć i pomóc dziecku z nadpobudliwością.
 • Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w domu i w szkole.
 • Przepisy prawne a ADHD.
 • Metody terapii dzieci z trudnościami w nauce.

FORMA

 • wykłady - konferencje dla Nauczycieli i Rad Pedagogicznych
 • indywidualne konsultacje
 • warsztaty dla Rodziców i dla Nauczycieli

WYKONUJEMY

Wiodące zajęcia prowadzi:

 • mgr Maria Dykman - fizjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany, kinezjoterapeuta,
                                     
 • i inni terapeuci

TERAPIA OPARTA JEST NA ELEMENTACH:

 • " Gimnastyki Mózgu" P. Dennisona
 •  "Metody szybkiego startu" Bogdanowicz
 • Integracji zmysłów
 • Ruchu Rozwijającego V. Sherbourne
 • Muzykoterapii
 • Psychodramy
 • Treningu Relaksacyjnego

POMAGAMY W:

 • ustaleniu celu
 • stworzeniu harmonogramu dnia
 • wyznaczeniu jasnych zasad, stałych norm
 • spisywaniu "kontraktu"
 • szybszej i efektywniejszej nauce
 • podniesieniu koncentracji
 • wzmocnieniu samooceny
 • panowaniu nad nadruchliwością i impulsywnością

Cennik usług:

Konsultacja dziecka  90 zl

Terapia dziecka       90 zł

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności