Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

Terapia dzieci z ADHD

          Nasz Ośrodek prowadzi zrównież zajęcia wspomagające terapię dla dzieci z nadpobudliwością psycho-ruchową. Polegającą na zastosowaniu:

  • metody Integracji Sensorycznej (SI)
  • terapii behawioralnej
  • kinezjologii edukacyjnej
  • zabiegów magnetostymulacji Viofor JPS (szczegółowa informacja: FIZYKOTERAPIA-Viofor)

TERAPIA BEHAWIORALNA

         Terapia ta zajmuje się analizą zachowań jednostki oraz czynnikami wpływajacymi lub kontrolującymi te zachowania.

Zasady terapii:

  • przygotowanie rodziców do pracy z dzieckiem
  • rozszerzenie formy kontaktu z dzieckiem (głównie kontakt fizyczny)
  • stymulacja dziecka do kontaktów społecznych

Cele terapii:

  • rozwijanie zachowań deficytowych
  • redukowanie zachowań niepożądanych
  • utrzymanie efektów terapii w życiu codziennym

Terapia BEHAWIORALNA umożliwia jasne zdefiniowanie problemu, pozwala na obserwowanie zachowań dziecka.

Praca nad eliminowaniem złych zachowań jest niezbędna, aby dziecko osiągnęło gotowość do podjęcia nauki i współdziałania 
w środowisku rówieśników.

Więcej informacji w "Trudności szkolne"

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności