Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

Bezpłatne usługi rehabilitacyjne (kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja Dzieci Z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w  MAZ-MED sp. z o.o.
w ramach kontraktu z Nardowym Funduszem Zdrowia

1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

     Realizujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grup wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego) oraz dzieci  o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym w wieku 0 -18 lat.

2. W ramach rehabilitacji udzielane są:

 • porady lekarskie 
 • świadczenia z neuropsychologii, logopedii, psychoterapii
 • zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu 
  klinicznego pacjenta
 • indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia

3. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
w ośrodku/oddziale dziennym wynosi 120 osobodni/rok, z możlliwością przedłużenia. W przypadku potrzeby przedłużenia rehabilitacji, fakt ten musi być udokumentowany poprawą stanu zdrowia małego pacjenta odnotowaną w historii choroby.

4. Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym kierowane są dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciażowo - porodowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • z zespołem aberracji chromosomów (np. zaspół Downa)
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dzieciece porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mieśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów
 • z zaburzeniami słuchu i mowy
 • z zaburzeniami wzroku

  Obowiązuje konieczność wcześniejszej rejestracji dziecka 
  (kolejka oczekujących).

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności