Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

Pracownia mammograficzna - badania

Jak przebiega badanie mammograficzne ?
Jak należy przygotować się do badania mammograficznego ?

Pracownia Mammograficzna
działająca w ramach Poradni Chorób Piersi  MAZ-MED sp. z o.o.
w Rzeszowie, zlokalizowana jest  na niskim parterze budynku głównego (zapewniony pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych). 

Pracownia Mammograficzna wyposażona jest w:

Nowoczesny Mammograf firmy Genoray - Senoguard 750, współpracujący z elektroniczną kamerą identyfikacyjną, umożliwiającą nadruk na zdjęciach pełnego zakresu danych.

Automatyczną wywoływarkę firmy KODAK, M35 Y X-OMAT, przeznaczoną tylko 
i wyłącznie do obróbki zdjęć mammograficznych.

Pełny zestaw sprzętu kontrolno-pomiarowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do prowadzenia podstawowych testów kontroli jakości, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami.

W Pracowni jest  wdrożony System Kontroli Jakości w pełnym zakresie wymaganych czynności. Systematyczna kontrola  parametrów fizycznych i technicznych urządzeń w pracowni mammograficznej pozwala na zminimalizowanie dawki otrzymywanej przez Pacjentki podczas mammografii oraz na uzyskanie zdjęć o wysokiej jakości (wartości technicznej i diagnostycznej), 
co jest kluczowe w wykrywaniu małych zmian w piersiach.

 W naszym Ośrodku wykonujemy  badania mammograficzne:

 • realizując "Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi" 

       Jest to program bezpłatnych badań refundowanych przez NFZ, dedykowany populacji kobiet w wieku od 50. do 69. lat. Badania wykonywane są bez skierowania, wymagany jest jedynie 
nr Pesel


Program profilaktyki raka piersi w naszym ośrodku realizowany jest w pełnym   zakresie, który obejmuje:

- etap podstawowy: badanie mammograficzne (po 2 zdjęcia każdej piersi w dwóch podstawowych projekcjach wraz 
z opisem)

- etap pogłębionej diagnostyki: realizowany 
w przypadku stwierdzenia w etapie podstawowym  zmian, wymagających dalszej diagnostyki. Obejmuje poradę lekarską i wykonanie niezbędnych, dodatkowych badań 
w celu postawienia ostatecznej diagnozy (wykluczenie lub potwierdzenie choroby). 
W ramach tego etapu wykonywane są również nieodpłatnie: mammografia uzupełniająca i/lub USG piersi, ewentualnie biopsja pod kontrolą obrazu USG z badaniem mikroskopowym pobranego materiału cytologicznego.  

 • realizując skierowania od lekarzy specjalistów z innych placówek, które podpisały umowy z Naszym Ośrodkiem na dany rok.

 • odpłatne (prywatne) badania piersi, obejmujące wykonanie badania mammograficznego lub zleconych zdjęć celowanych (dodatkowych ) wraz z opisem 
  i konsultacją lekarską

 

Jak należy przygotować się do badania mammograficznego ?

 • W dniu badania nie należy stosować żadnych  środków chemicznych takich, jak: perfumy, dezodoranty, zasypki i inne środki przeciw potowe. 
  Wszystkie te preparaty mogą niekorzystnie wpływać na skuteczne działanie prześwietlenia. Niektóre ze składników mogą powodować powstanie  na filmie artefaktów,
  co może sugerować nieprawidłowy obraz, a nawet spowodować konieczność powtórzenia badania.
 • Należy ubrać się tak, by ubranie składało się z dwóch części - górnej do pasa, którą łatwo zdjąć do badania i dolnej od pasa, w której Pacjentka pozostaje.
 • Najlepszym terminem wykonania badania jest drugi tydzień cyklu miesięcznego 
  (1 dzień miesiączki jest pierwszym dniem cyklu). 
  Jeżeli jest to możliwe najlepiej zaplanować wykonanie  badania mammograficznego między 6 a 12 dniem cyklu (w okresie, kiedy piersi są najmniej bolesne).
 • Zalecane jest przyniesienie ze sobą na badanie mammograficzne ostatnio wykonywanych zdjęć piersi, by lekarz mógł dokonać porównania obrazu i ocenić zmiany zaistniałe w czasie. Takie postępowanie jest w pełni uzasadnione i niezwykle ważne, gdyż pozwala na wychwycenie  rozwijających się nieprawidłowości już w najwcześniejszym stadium ich rozwoju. 

 •  Badanie mammograficzne związane jest ze stosowaniem równomiernego ucisku piersi podczas wykonywania każdego zdjęcia. Właściwie dostosowany ucisk jest niezbędny dla uzyskania obrazu mammograficznego o odpowiednio wysokiej wartości diagnostycznej w wyniku tego ucisku mammogram będzie wyraźny i dokładny, a ponadto znacznie zmniejszy się niezbędna dawka promieni rentgenowskich.

 • Podczas trwania badania mammograficznego niezwykle ważna jest postawa i współpraca Pacjentki, gdyż ułatwia technikowi właściwe i swobodne ułożenie piersi. 

 

Jak przebiega badanie mammograficzne?

!!!
W przypadku ciąży, koniecznie należy poinformować o tym fakcie osobę wykonującą badanie !!!

Przed przystąpieniem do wykonania mammografii, technik wykonujący badanie przeprowadza rozmowę wstepną - krótki wywiad z każdą Pacjentką. 

Kobiety skierowane z innych Placówek (zgodnie z zawartymi umowami) powinny ponadto przedstawić technikowi odpowiednie skierowanie

Pacjentki zgłaszające się na bezpłatne badanie profilaktyczne wypełniają dodatkowo ankietę informacyjną (wymaganą przez NFZ). Następnie technik weryfikuje zgodność danych zawartych 
w ankiecie (wegług danych z dowodu osobistego) z danymi zamieszczonymi w ogólnopolskiej bazie danych NFZ. 

Jeżeli dana Pacjentka spełnia warunki kwalifikacji do  badania,  technik może wykonać u tej osoby badanie mammograficzne, które przebiega wg. poniższego schematu:

 • Pacjentka przygotowuje się do badania za parawanem, rozbierając się do połowy, 
  a następnie podchodzi do aparatu mammograficznego.
 • Osoba  wykonująca zdjęcia mammograficzne (technik elektroradiologii) umieści najpierw jedną pierś pomiędzy dwiema równoległymi powierzchniami aparatu (stolikiem a płytką uciskową).
 • W celu unieruchomienia piersi, powierzchnie te zostaną do siebie przysunięte, tak aby pierś spłaszczyła się. Położenie takie może sprawić chwilowy dyskomfort, jednak ucisk  
  jest niezbędny, aby zminimalizować dawkę promieniowania dla pacjentki i uzyskać prawidłowy obraz piersi na zdjęciu mammograficznym. Wykonanie jednego zdjęcia zajmuje zaledwie kilka sekund. 
 • U każdej Pacjentki zostają wykonane cztery zdjęcia (po dwa każdej piersi) w dwóch standardowych projekcjach:

   


  - CC - w pozycji osiowej kranio - kaudalnej 
  (głowowo- ogonowej), dla uwidocznienia centralnej, 
  podbrodawkowej i przyśrodkowej części gruczołu piersiowego

   

   

   

  - MLO - w położeniu skośnym, przyśrodkowo - bocznym
  dla uwidocznienia jak największej części dołu pachowego

   

 

 •  Po zakończeniu badania mammograficznego Pacjentka powinna  poczekać do momentu wywołania zdjęć i sprawdzenia przez technika technicznej jakości wykonanych mammogramów. W  sytuacji jakichkolwiek błędów, ułożenie w danej projekcji będzie mogło zostać niezwłocznie poprwaione.Takie postępowanie  pozwala również, w sytuacjach tego wymagających ( podejrzenia zmian) na wykonanie dodatkowych projekcji uzupełniających (np. zdj. celowne, powiększone) i znaczne skrócenie czasu oczekiwania na ostateczną diagnozę.
 • Informację o wyniku badania mammograficznego oraz o wszelkich dodatkowych zaleceniach zostaną zawarte w wyniku badania i wydane Pacjentce (bezpośrednio po badaniu 
  i konsultacji lekarskiej  - w przypadku badań prywatnych i ze skierowaniem, a w przypadku badań skryningowych - po dwóch tygodniach).
   
 • Opis badania mammograficznego wraz ze zdjęciami Pacjentka odbiera osobiście lub 
  za pośrednictwem osoby upoważnionej w rejestracji (w przypadku badań skryningowych potwierdzając ten fakt podpisem na liście odbioru wyników).
   

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności