Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

Badanie ultrasonograficzne piersi (USG)

Jakie są wskazania do wykonania badania USG piersi ?

Jak przygotować się do badania USG piersi ?

Jak przebiega badanie USG piersi ?
 

Jest to metoda obrazowania z użyciem fal ultradźwiękowych. W profilaktyce i diagnostyce chorób piersi zajmuje ona coraz ważniejsze miejsce, nie tylko ze względu na swą niewątpliwą wartość diagnostyczną, ale również dlatego, że jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i całkowicie bezpieczna (można ją stosować również u kobiet w ciąży i karmiących).

 

Badanie USG jest  badaniem z wyboru u kobiet młodszych (poniżej 35. roku życia) 
i niejednokrotnie wartościowym uzupełnieniem wcześniej wykonanej mammografii 
u kobiet po 40. roku życia (zwłaszcza w przypadku gęstej-gruczołowej budowy piersi). 

 

     Badania USG w  MAZ- MED sp. z o.o.

Badania ultrasonograficzne  od stycznia 2008 roku przeprowadzane są na nowoczesnym, specjalistycznym aparacie USG - ACUSON ANTARES Premium Edition, firmy Siemens z unikatowym oprogramowaniem dedykowanym głównie diagnostyce zmian w piersiach, obejmującym: 

- eSie TouchTM elasiticity imaging
- Fatty Tissue Imaging
- Advanced SieClearTM spatial compounding technology

Badania wykonywane są zawsze przez doświadczonego specjalistę radiodiagnostyki.


Na badanie USG piersi składa się dokładna ocena struktury obu gruczołów piersiowych wraz z dołami pachowymi po obu stronach. 

Każde badanie USG  obejmuje jednoczesną konsultację lekarską
 wraz z określeniem dalszych zaleceń odnośnie rodzaju i terminu kolejnych badań  profilaktycznych, a w przypadku stwierdzenia zmiany -  dalszych  badań diagnostycznych lub kontrolnych).

 

Elastografia - innowacyjna metoda diagnostyczna 
w sonomammografii
 

 

Rak piersi jest najczęściej występującą zmianą złośliwą wśród kobiet. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w roku 2006 zachorowało na nią aż 1,2 miliona kobiet. Zjawisko to stawia nowe wyzwania przed lekarzami, naukowcami oraz producentami zaawansowanego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego. 

Aby wspomóc i udoskonalić diagnostykę ultrasonograficzną zmian w piersiach,  znalazła zastosowanie nowa metoda oceny charakteru zmian widocznych w USG - elastografia. Pozwala ona na ocenę ściśliwości tkanki - obrazy generowane są w kolorze. Odpowiednie wzorce przypisane są zmianom  łagodnym, inne złośliwym.

 

  

Elastografia jest stosowana w Naszym Centrum Diagnostyki Chorób Piersi od 2008 roku. 
Jej wykorzystanie  jest możliwe dzięki zakupowi nowoczesnego aparatu USG , wyposażonego 
w pełne, specjalistyczne oprogrmowanie do badań piersi


Zastosowanie tej metody podczas  badanie USG  pozwala na:

 • zwiększenie wiarygodności diagnostycznych badań piersi metodą USG
 • dostarczenie lekarzowi większej ilości danych diagnostycznych na temat stwierdzonej zmiany
 • zmniejszenie liczby zbytecznych biopsji piersi, poprzez bardzo precyzyjne określenie charakteru zmiany

Wskazania do wykonania USG piersi

 • jako badanie profilaktyczne (z wyboru), głównie u kobiet przed 40. rokiem życia
 • jako badanie uzupełniające po mammografii, kiedy ze względu na bogato gruczołową "gęstą" budowę piersi czułość mammografii jest obniżona
 • dla dodatkowej oceny zmian widocznych w mammografii
 • w przypadku obecności wyczuwalnych palpacyjnie guzków i zgrubień w piersiach
 • dla określenia  charakteru zmiany ( różnicowanie między zmianą litą a płynową, łagodną 
  a złośliwą)
 • przy obecności klinicznych objawów zapalenia gruczołu piersiowego, zwłaszcza przy podejrzeniu ropnia piersi
 • w trakcie hormonoterapii
 • jako bezpieczne, nieinwazyjne badanie piersi u kobiet ciężarnych
 • do diagnostyki zmian w piersiach u kobiet karmiących
 • w przypadku obecności wycieku z brodawki sutkowej - ocena przewodów mlekowych, ewentualnie rozrostów wewnątrzprzewodowych
 • po urazach piersi 

  Mniejszą  skuteczność diagnostyczną badania USG piersi obserwuje się u Kobiet z tzw. tłuszczowym typem budowy piersi, w tym przypadku badaniem lepszym jest mammografia.

Przygotowanie do badania USG

 • Badanie USG nie wymaga specjalnych przygotowań, najlepiej  jednak wykonać je 
  w pierwszej fazie cyklu miesięcznego.
 • Nie zaleca się stosowania dezodorantów, talku, balsamów ani kremów na okolice górnej połowy ciała przed badaniem (szczególnie  pod pachami).
 • Konieczne jest dostarczenie poprzednich wyników badań dotyczących piersi (mammografii, USG, biopsji), zwłaszcza  dokumentacji zdjęciowej - jeśli takie badania były 
  już wykonywane oraz wypisów ze szpitala, po ewentualnych zabiegach operacyjnych piersi. Takie postępowanie pozwala na dokładne porównanie wielkości i charakteru opisywanych już wcześniej zmian i niejednokrotnie pozwala uniknąć dodatkowych,  niepotrzebnych badań.

Przebieg badania USG

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, z rękoma uniesionymi nad głowę. Lekarz, po uprzednim zebraniu wywiadu, nakłada na powierzchnię głowicy USG cienką warstwę żelu i  przesuwając sondę po powierzchni skóry,  ogląda i ocenia na monitorze poszczególne struktury gruczołu piersiowego i zawartość dołów pachowych (oceniając  ewentualne zmiany patologiczne). Obraz widoczny na ekranie monitora można w każdej chwili badania zarejestrować na papierze termoczułym, ewentualnie na innych nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, twardym dysku, urządzeniach USB).

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności