Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

BAC - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

Czym jest biopsja cienkoigłowa ?

 

       Biopsja cienkoigłowa jest rodzajem badania cytopatologcznego i polega na pobraniu próbki komórek za pomocą cienkiej igły wprowadzonej do tkanki i wytworzeniu podciśnienia (pociągnięcie tłoka strzykawki podłączonej do igły). Całe badanie odbywa się pod stałą kontrolą USG. Zaabsorbowany materiał komórkowy rozprowadza się na szkiełku podstawowym, sporządzając rozmaz komórkowy. Preparaty są następnie utrwalane, wybarwiane i  oceniane pod mikroskopem przez specjalistę patomorfologa.

 

      Biopsja cienkoigłowa ma szerokie zastosowanie  w diagnostyce różnego rodzaju zmian patologicznych w wielu narządach (różnicowanie guzków łagodnych oraz złośliwych). Metoda ta jest szybka i mało uciążliwa dla Pacjenta. Jest zabiegiem bezpiecznym i zwykle niebolesnym. Nie wymaga też od Pacjenta żadnego przygotowania. 

  rys.1                                                                                                                                rys.2

                                                                    

Podczas trwania biopsji lekarz może obserwować i korygować położenie igły w zmianie, co pozwala pozyskać materiał komórkowy z pożądanego miejsca (rys.1 - przedstawia obraz USG nakłuwanej zmianiy 
w piersi z wyraźnie widocznym na ekranie monitora końcem igły).
Następnie patomorfolog rozprowadza pobrany materiał komórkowy na szkiełku podstawowym.

 

Preparaty są następnie utrwalane, wybarwiane i  oceniane pod mikroskopem przez specjalistę patomorfologa (rys.2)

 

 

Przebieg biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG w MAZ-MED sp. z o.o.

 

       Biopsja wykonywana jest w Naszym Centrum zawsze przez zgrany zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny patomorfologii i radiodiagnostyki. Wykonywana jest tylko i wyłącznie  pod kontrolą obrazu USG, co gwarantuje precyzyjne pobranie materiału komórkowego (nawet 
z najmniejszych, niewyczuwalnych palpacyjnie zmian). Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie - każdy wynik interpretowany jest przez naszego lekarza specjalistę, który  informuje Pacjenta o dalszym  postępowaniu (wyznacza termin i zakres kontrolnych badań, ew. kieruje daną osobę  na dalszą diagnostykę/ leczenie w sytuacjach tego wymagających). 

 

     Zaletą Naszego Ośrodka  jest możliwość pełnej kompleksowej i precyzyjnej diagnostyki  wykrytych zmian  w bardzo krótkim czasie.

Wyniki biopsji wydawane są Pacjentowi po dwóch dniach  od badania wraz z konsultacją lekarską, obejmującą bezpłatną interpretację wyniku i ustalenie dalszego postępowania.  

 

W Poradni Chorób Piersi można wykonać ponadto biopsję cienkoigłową również innych narządów, dostępnych w tym badaniu, np:

 

-tarczycy,

-węzłów chłonnych,

-i inne.

 

BIOPSJA cienkoigłowa pod kontrolą badania USG wykonywana jest tylko w poniedziałki w godzinach od 13.30 do około 15.30.

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności