Logo Maz-Med
MAZ-MED Sp.z o.o.
ul. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów
Maz-Med

Aktualności

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE 2017-01-02

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
Zapraszamy Panie w wieku 50 - 69 lat
na bezpłatne badania mammograficzne

Badania mammograficzne wykonywane są w naszej Poradni codziennie w ciągu całego roku i nie wymagają skierownia. 
Konieczne jest dostarczenie numeru PESEL.

 

Na bezpłatne badanie (bez skierowania) może zgłosić się każda Kobieta z grupy wielowej 50-69 lat, która w ciagu ostatnich 24 miesięcy nie miała wykonanej mammografii lub jeżeli otrzymała wskazanie do wykonania badania po upływie 12 miesięcy (kobiety z grupy ruzyka - mama lub siaostra chorowały na raka piesi).

Na badania należy zgłosic się z Dowodem Osobistym i zdjęciami z ostatniego badania mammograficznego.

Kontynuacją wykonanej mammografii w zależności od jej wyniku jest standardowe postępowanie, stosowane w naszej Poradni Chorób Piersi:

WYNIK NEGATYWNY (brak w piersiach zmian o podejrzanym charakterze) - kolejne badanie zgodne z zaleceniem lekarza, standardowo za 2 lata lub za rok (pacjentki z grupy ryzyka).

WYNIK POZYTYWNY (stwierdzający obecność w piersi zmiany o podejrzanym charakterze) - dodatkowe badania diagnostyczne (zdjęcie celowane, powiększone, USG, BAC) w Poradni Diagnostyki Chorób Piersi i/lub zalecenia terapeutyczne.  

Badanie przesiewowe Metoda badania Populacja badana Przerwa w badaniu

Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi

mammografia

Kobiety w przedziale wiekowym 50-69 lat

2 lata lub rok (zalecenie lekarz radiologa)


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI 2017.01.02 Więcej...
Więcej aktualności